bildirme

is. bildirmek 的动名词: \bildirme kâğıt 邮件通知单 \bildirme kipleri 语́ 陈述式, 叙述式样 \bildirme cümlesi 语́ 陈述句

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bildirme — is. Bildirmek işi, beyan Birleşik Sözler bildirme cümlesi bildirme eki bildirme kipleri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bildirme cümlesi — is., dbl. Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle Eve gidiyoruz. İstanbul u sevdik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bildirme eki — is., dbl. Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal kavramlarını vermek için yüklemin sonuna gelen durur kelimesinin ekleşmiş biçimi olan dır, dir eki Hava güzeldir. Mutlaka yazmışımdır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bildirme kipleri — is., ç., dbl. Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri, haber kipi: Gel di, gel miş, gel i yor, gel ir, gel ecek gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iş'âr — bildirme; yazı ile bildirme; gösterme …   Hukuk Sözlüğü

 • ihbar — is., Ar. iḫbār 1) Bildirme, bildirim, haber verme 2) Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme Karakollara da ihbarlar artmaya başlamıştı. Ç. Altan Birleşik Sözler ihbarname ihbar tazminatı Atasözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anlatım — is. 1) Anlatma işi 2) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade Birleşik Sözler anlatım bilimi anlatım tonu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • arz — 1. is., Ar. ˁarż 1) Sunma 2) Piyasaya mal sürülmesi 3) Yüksek bir makama anlatma, bildirme Birleşik Sözler arz odası arz talep arzuhâl para arzı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller arz etmek 2. is., esk., Ar. ˁarż En, genişlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • belirtme — is. Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih Gördüğüm aksaklıklar varsa belirtmemi istediler. H. Taner Birleşik Sözler belirtme durumu belirtme grubu belirtme sıfatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beyan — is., Ar. beyān 1) Söyleme, bildirme 2) ed. Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı Birleşik Sözler beyan değeri beyanname ayan beyan irade …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beyanname — is., Ar. beyān + Far. nāme 1) Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış. M. Ş. Esendal 2) Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.